TeX hírek
(Utolsó módosítás: 2001. július 16.)
TeX News
(Last modification: July 16, 2001)
Tartalom
Contents
 
Régebbi hírek
 
Older news
EGUTH'01: Spanyol TeX konferencia
(2001. július 16.)

A spanyol TeX-társaság, a CervanTeX, megrendezi második találkozóját, melynek elnevezése:

EGUTH'01: Encuentro del Grupo de Usuarios de TeX hispanohablantes
Helye: Universidad Politécnica de Madrid, Spanyolország
Ideje: 2001. szeptember 25--27.
A rendezõk elõadás tartására, valamint poszter bemutatására hívnak fel mindenkit.

További információk: http://apolo.us.es/CervanTeX/index.html
 

EGUTH'01: Second Meeting of CervanTeX
(July 16, 2001)

CervanTeX celebrates his Second Meeting:

EGUTH'01 -- Encuentro del Grupo de Usuarios de TeX hispanohablantes
at Universidad Politécnica de Madrid (Spain), 
at September 25-27, 2001
The organizers invite all of TeX users to this meeting. Papers and posters are wellcome.

More info in CervanTeX web site http://apolo.us.es/CervanTeX/index.html
 

Vissza/Back
 
Új spanyol TeX-füzet : TeXemplares
(2001. július 16.)

A spanyol TeX-társaság, a CervanTeX, elkészítette második füzetét.

Érdeklõdés esetén a füzet megrendelhetõ.
(Kérelmek gyûjtése a ludens@math.klte.hu címen.)
 

CervanTeX's 2nd bulletin : TeXemplares
(July 16, 2001)

CervanTeX has produced the second bulletin of the group.

Please, send an e-mail to ludens@math.klte.hu if you interested in it.
 

Vissza/Back

EuroTeX 2001
(2001. május 4.) Vissza/Back

BachoTeX 2001
(2001. május 4.)

A BachoTeX 2001, a GUST  IX. TeX-találkozója

Napjaink kiadványszerkesztõ TeXnológiái
címmel került megrendezésre 2001. április 29. és május 1. között (Bachotek, Lengyelország)
(A konferencia honlapja -- home page of the conference)
 
 
 
A konferencia elõadásai 
(a nevek lengyel ékezetek nélkül szerepelnek)
 • Marcin Wolinski: 

 • Jön a LaTeX 3
   Ezzel kapcsolatosan feltétlenül megjegyezém azt, hogy a LaTeX 3 -- amennyiben valamikor elkészül -- sokkal több lehetõséggel fog rendelkezni a TeXoldalak tervezõi számára.
 • Janusz Bien: 

 • Többnyelvû szövegek a GNU Emacs editorban
   A különbözõ nyelven írt szövegek a saját karakterkészletükkel jelennek meg a szövegszerkesztõ ablakában is.
 • Michal Piskorski: 

 • Távol-keleti nyelvek és a CJK csomag
   A TeXLive 6 egy új, javított változatú CJK csomagot fog tartalmazni. Az új CJK csomag természetesen a CTAN-eken is elérhetõ lesz.
 • Marek Wójtowicz: 

 • A TeX támogatása a make-kel, azaz hogyan teszi a TeX-et még automatikusabbá
 • Piotr Bolek: 

 • Grafika TeX-ben és PDF-ben
 • Jerzy Swianiewicz: 

 • MAK egy eszköz, mely inputot szolgáltat a TeX számára
 • Mariusz Czerniak: 

 • MFPIC -- egyszerû grafika a TeX-ben
 • Hans Hagen: 

 • MetaFun: fejlett Metapost trükk (angolul)
 • Hans Hagen: 

 • MathML: egy példa TeX alapú implementációra (angolul)
 • Hans Hagen: 

 • BOF szekció: Metapost (angolul)
   BOF: Birds-of-a-Feather -- hasonszõrû emberek
 • Marcin Wolinski: 

 • MWcls -- Lengyel dokumentumosztályok a LaTeX-hez
 • Marcin Wolinski: 

 • Hogyan szedtem a ''Lengyel igék'' címû könyvet
 • Boguslaw Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: 

 • METATYPE1: program Type 1 formátumú PostScript fontok generálása a Metapost használatával
   A program valüszínûleg közzétételre kerül a EuroTeX 2001 konferencián.
 • Janusz M. Nowacki, Boguslaw Jackowski, Piotr Strzelczyk: 

 • Type 1 fontkollekció a TeX-hez, azaz a Ghostscript distribúció fontjainak adaptációja
   A munka eredményeként a lengyel nemzeti sajátosságokat (ékezetek, alávágás stb.) is tartalmazó antikva, kurzív, félkövér és félkövér kurzív fontok születtek meg a Gostscript 6-os verziója egyes fontjaiból. Az új fontok Quasi... névre hallgatnak, pl. QuasiBookman-Roman, QuasiCentury-Italic, QuasiPalatino-Bold, QuasiTimes-BoldItalic stb.
 • Wlodzimierz Bzyl: 

 • Type 3 fontokból TeX-be
 • Adam Dawidzuk: 

 • A TeX egy vállalatnál
 • Piotr Strzelczyk: 

 • PostScript not only for printers -- stacks, dictionaries and filters
 • Karel Skoupy: 

 • NTS -- jelenlegi állapota és a jövõ (angolul)
 • Karel Skoupy: 

 • BOF szekció: NTS (in English)
   BOF: Birds-of-a-Feather -- hasonszõrû emberek
   NTS: New Typesetting System -- Új Szedõrendszer
 • Krzysztof Leszczynski: 

 • Input és output az (x)Emacs-ben
 • Marcin Wolinski, Krzysztof Leszczynski: 

 • Számok szavasítása TeX-ben
   Itt egy, a mi nyelvünkben is problémás dologról, a számokhoz rendelhetõ elõ- (névelõk) és utótagokról (ragok) volt szó. Az elkészült makrócsomag valószínûleg elérhetõ lesz a GUST weboldalain és a CTAN-eken.
 • Marek Rycko: 

 • Aritmetikai kifejezések a TeX-ben
   Marek megtanította a TeX-et aritmetikai (prefixes) kifejezések kiértékelésére, megoldására.
 • Janusz M. Nowacki: 

 • A Poligraf csomag új disztribúciója
 • Boguslaw Jackowski, Marek Rycko: 

 • A holnap fontjai, a dohányelfüstölõk gondolatainak továbbfejlesztése
 • Krzysztof Leszczynski, Boguslaw Jackowski:

 • Speciális fontok a ''\special'' utasítás alternatívájaként
 • Stanislaw Wawrykiewicz, Fabrice Popineau:

 • Információk a TeXLive 6-ról
   Készülõben az új TeXLive CD. Bõvebb információk a TUG weboldalain (lesznek) megtalálhatók.
The presentations of the conference
(the names are without special Polish accents and letters -- sorry for it)
 • Marcin Wolinski: 

 • LaTeX 3 is coming
 • Janusz Bien: 

 • Multilingual texts in GNU Emacs editor
 • Michal Piskorski: 

 • Far-eastern languages and CJK package
 • Marek Wójtowicz: 

 • Supporting TeX with make or how to make working with TeX more automatic
 • Piotr Bolek: 

 • Graphics in TeX and PDF
 • Jerzy Swianiewicz: 

 • MAK as a tool producing input for TeX
 • Mariusz Czerniak: 

 • MFPIC -- a simple graphic in TeX
 • Hans Hagen: 

 • MetaFun: advanced Metapost trickery (in English)
 • Hans Hagen: 

 • MathML: an example of a TeX based implementation (in English)
 • Hans Hagen: 

 • BOF session: Metapost (in English)
 • Marcin Wolinski: 

 • MWcls -- Polish classes for LaTeX
 • Marcin Wolinski: 

 • How I have typeset a book ''Polish verbs''
 • Boguslaw Jackowski, Janusz M. Nowacki, Piotr Strzelczyk: 

 • METATYPE1: software for creation PostScript fonts in Type 1 format making use of MetaPost
 • Janusz M. Nowacki, Boguslaw Jackowski, Piotr Strzelczyk: 

 • Localizing Type 1 font collection for TeX, or adaptation of the fonts from from the Ghostscript distribution
 • Wlodzimierz Bzyl: 

 • From Type 3 fonts to TeX
 • Adam Dawidzuk: 

 • TeX in a company
 • Piotr Strzelczyk: 

 • PostScript not only for printers -- stacks, dictionaries and filters
 • Karel Skoupy: 

 • NTS -- its current state and the future (in English)
 • Karel Skoupy: 

 • BOF session: NTS(in English)
 • Krzysztof Leszczynski: 

 • Input and output in (x)Emacs
 • Marcin Wolinski, Krzysztof Leszczynski: 

 • Numbers verbose in TeX
 • Marek Rycko: 

 • Arithmetic expressions in TeX
 • Janusz M. Nowacki: 

 • New distribution of Poligraf package
 • Boguslaw Jackowski, Marek Rycko: 

 • Fonts of tomorrow, edifying thoughts of tobacco smokers
 • Krzysztof Leszczynski, Boguslaw Jackowski:

 • Special fonts as an alternative to a ''special'' instruction
 • Stanislaw Wawrykiewicz, Fabrice Popineau:

 • Information on TeXLive 6
Vissza/Back

TeX Live 6 CD
(2001. május 4.) Vissza/Back

4TeX
(2001. május 4.) Vissza/Back

MiKTeX -- az egyik legjobb ingyenes Win32-es TeX disztribúció
(2001. május 4.) Vissza/Back

fpTeX -- talán a legjobb ingyenes Win32-es TeX disztribúció
(2001. május 4.) Vissza/Back

TeX találkozó Angliában "TeX a Windows-32-höz" címmel Vissza/Back

TUG'99: TeX felhasználói csoportok nemzetközi konferenciája Vissza/Back

EuroTeX '99, témája: TeX papír nélkül (Paperless TeX) Vissza/Back

BachoTeX '99 -- TeX találkozó volt Lengyelországban

Új TeX társaság
Vissza/Back