A közgyûlésnek
az alapszabály módosítására és az új vezetõségi tag
megválasztására
kiírt szavazásának végeredménye
(2001. december 5.)
Szavazatát leadta: 10 fõ.

Az eredmények:

,, -- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása.''
,,Amennyiben titkári feladatokkal olyan személyt bíz meg a közgyûlés, akit már korábban vezetõségi tagnak is megválasztott, jogaira és feladataira a vezetõség tagját megilletõ jogok és kötelezettségek vonatkoznak.''
,,A tagsági díjat három évig nem fizetõ tagot a vezetõség írásban, 30 napos határidõ tûzésével, és a nem fizetés tagsági viszonyt megszüntetõ következményére történõ felhívással köteles felszólítani az elmaradt tagdíj megfizetésére.''