Végzés

A Magyar TeX Egyesület nyilvántartásba vétel iránti ügyében a megyei bíróság a Pp. 95. \S/1/ bekezdése alapján a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel.

Amennyiben a hiányokat 30 nap alatt nem pótolja, a megyei bíróság a kérelmet elutasítja.

Felhívja a megyei bíróság a kérelmezõ figyelmét, hogy az alapszabály módosítása a közgyûlés kizárólagos hatásköre, ezért a hiánypótlás benyújtásakor csatolni kell a módosítást elhatározó közgyûlés jegyzõkönyvét, jelenléti ívét.

Az alábbi hiányokat kell pótolni:

Debrecen, 2001. október 30.

aláírás