In English Vissza a honlapra
A könyv tartalomjegyzéke
Elôszó.......................................................................13

1.  A plainTeX...............................................................19

Bevezetô.....................................................................21

1.  Alapvetô tudnivalók......................................................23
  1.1.  A TeX használata vázlatosan..........................................23
  1.2.  Betûk és jelek.......................................................23
  1.3.  Parancsok, parancsszavak.............................................25
  1.4.  Betûtípusok..........................................................26
  1.5.  Mértékegységek.......................................................29
  1.6.  Nagyítások...........................................................30
  1.7.  Csoportok............................................................32
  1.8.  Dobozok (boxok)......................................................34
  1.9.  Ragasztók............................................................35
  1.10. Módok................................................................38
  1.11. Számlálók, mértékek..................................................40
2.  Oldalak létrehozása......................................................42
  2.1.  Ékezetes és speciális betûk, ligatúrák...............................42
  2.2.  Szóközök.............................................................44
  2.3.  Kurzív kiegyenlítés..................................................45
  2.4.  A bekezdés alakja....................................................46
  2.5.  Speciális bekezdések.................................................49
  2.6.  Elválasztás..........................................................51
  2.7.  Az oldal alakja......................................................52
  2.8.  Fejléc, lábléc, oldalszámozás, lábjegyzet............................53
        2.8.1.  Fejléc, lábléc, oldalszámozás................................53
        2.8.2.  Lábjegyzet...................................................54
3.  Matematikai szövegek.....................................................55
  3.1.  Matematikai mód......................................................55
  3.2.  Matematikai karakterek...............................................56
        3.2.1.  Görög betûk..................................................57
        3.2.2.  Binér operátorok (mûveleti jelek)............................57
        3.2.3.  Relációs jelek...............................................58
        3.2.4.  További relációs jelek.......................................58
        3.2.5.  Egyéb matematikai jelek......................................59
        3.2.6.  A pontok.....................................................60
        3.2.7.  Kalligrafikus betûk..........................................60
        3.2.8.  Régi írásmódú számok.........................................60
  3.3.  Matematikai karakterekrôl -- másképpen...............................61
  3.4.  Indexek..............................................................62
  3.5.  Ékezetek matematikai módban..........................................63
        3.5.1.  Egyszerû ékezetek............................................63
        3.5.2.  Egész formulákra vonatkozó ékezetek..........................63
  3.6.  Változtatható méretû jelek...........................................63
  3.7.  Nagyoperátorok, függvények...........................................65
        3.7.1.  Nagyoperátorok (szumma, integrál stb.).......................65
        3.7.2.  Függvénynevek................................................67
        3.7.3.  Gyökjelek....................................................67
  3.8.  Törtek, tört jellegû kifejezések.....................................68
  3.9.  Mátrixok, esetszétválasztás..........................................69
        3.9.1.  Mátrixok.....................................................69
        3.9.2.  Esetszétválasztás............................................70
  3.10. Egyenletek illesztése, egyenletszámozás..............................70
  3.11. Szöveg matematikai módban............................................72
  3.12. Vízszintes helykihagyás, összehúzás..................................72
        3.12.1. Helykihagyás.................................................72
        3.12.2. Összehúzás...................................................72
  3.13. Sortörés szövegközi matematikai módban...............................73
  3.14. Méretek matematikai módban...........................................73
4.  Táblázatok, dobozok......................................................75
  4.1.  A dobozokról részletesebben..........................................75
        4.1.1.  Vízszintes dobozok...........................................75
        4.1.2.  Függôleges dobozok...........................................76
  4.2.  Kitöltô és vonalhúzó parancsok.......................................78
        4.2.1.  Kitöltô parancsok............................................78
        4.2.2.  Vonalhúzó parancsok..........................................79
  4.3.  Illesztések..........................................................80
        4.3.1.  Oszlopos elhelyezés..........................................80
  4.4.  Táblázatok...........................................................82
        4.4.1.  Formátumsor..................................................82
        4.4.2.  Sorelemek....................................................84
        4.4.3.  Táblázat vízszintes vonalak nélkül...........................86
        4.4.4.  Táblázat elhelyezése.........................................86
5.  Makrók...................................................................87
  5.1.  Egyszerû makrók......................................................88
  5.2.  Paraméteres makrók...................................................89
  5.3.  Makrók definiálása...................................................90
  5.4.  Feltételes utasítások................................................94
  5.5.  Makrók kifejtése.....................................................99
6.  Mintaoldalak............................................................100

2Az AmSTeX...............................................................107

Bevezetô....................................................................109

I. Alapparancsok............................................................112

1. A szöveg mód parancsai...................................................112
  1.1.  Lapbeállítások......................................................112
  1.2.  Az ékezetek.........................................................113
  1.3.  Egyéb betûk, jelek..................................................113
  1.4.  Szóközök............................................................114
  1.5.  Soremelés, lapdobás.................................................114
  1.6.  Függôleges helykihagyás.............................................115
  1.7.  Vízszintes helykihagyás, összehúzás.................................115
  1.8.  Helykihagyás ábrának, képnek........................................115

2. Matematikai mód..........................................................116
  2.1.  Szöveg a matematikai módban.........................................116
  2.2.  Egyenletek számozása................................................117
        2.2.1.  Hivatkozás egyenletre.......................................118
  2.3.  Formulák keretezése.................................................118
  2.4.  Törtek..............................................................119
        2.4.1.  Egyszerû törtek, binomiális együtthatók.....................119
        2.4.2.  Lánctörtek..................................................120
  2.5.  Gyökös kifejezések..................................................121
  2.6.  Pontok..............................................................122
  2.7.  Alá- és föléhúzás...................................................123
  2.8.  Karakter(ek) képlet alá és fölé.....................................123
  2.9.  Összetett indexelések...............................................123
  2.10. Karakter(ek) karakter(ek) mellé.....................................125
  2.11. Nyilak..............................................................125
  2.12. Kommutatív diagram..................................................126
  2.13. Mátrixok............................................................130
        2.13.1. Zárójeles mátrixutasítások..................................130
        2.13.2. Zárójel nélküli mátrixutasítás..............................130
        2.13.3. Mátrix szövegben............................................131
        2.13.4. Hézagosan kitöltött mátrixok................................131
        2.13.5. Mátrix formátumának megadása................................132
  2.14. Többsoros formulák elhelyezése......................................133
        2.14.1. Közös tulajdonságok.........................................133
        2.14.2. Formula két sorban..........................................134
        2.14.3. Középre helyezett egyenletek egymás alatt...................135
        2.14.4. Egy illesztés...............................................135
        2.14.5. Illesztés több helyen.......................................138
  2.15. Esetszétválasztás, a Cases formula..................................139
  2.16. Közbeszúrt szöveg formulák illesztésénél............................139
  2.17. Szöveg egyenlet mellé...............................................140
  2.18. Sor- és laptörés matematikai módban.................................141
  2.19. Függôleges helykihagyás.............................................142
  2.20. Méretek átállítása matematikai módban...............................143

II. A stílusfájl............................................................144

1.  A cikk szerkezete.......................................................146
  1.1.  Beállítások, definíciók.............................................146
  1.2.  A cím rész..........................................................146
  1.3.  A cikk belsô tagolása...............................................148
        1.3.1.  A fejezet címe..............................................148
        1.3.2.  Szakasz címe................................................149
        1.3.3.  Kiemelt szövegrész..........................................149
        1.3.4.  Nem kiemelt, egységesen kezelt szövegrész...................150
        1.3.5.  Lista írása.................................................150
2.  A lábjegyzet............................................................152
3.  Az irodalomjegyzék......................................................154
  3.1.  Az irodalomjegyzék..................................................154
  3.2.  Hivatkozás irodalomjegyzékre........................................156

III. Függelék...............................................................157

1.  Módosítások, adalékok...................................................157
  1.1.  Matematikai ékezetek................................................157
  1.2.  Régi írásmódú számok................................................158
  1.3.  Görög betûk.........................................................159
  1.4.  Gót betûk...........................................................159
  1.5.  Kalligrafikus betûk.................................................160
  1.6.  Kövér matematikai karakterek........................................160
        1.6.1.  Betûk, számok...............................................160
        1.6.2.  Szimbólumok.................................................161
  1.7.  Binér operátorok (mûveleti jelek)...................................161
  1.8.  Relációs jelek......................................................162
  1.9.  További, extra jelek................................................162
  1.10. Változtatható méretû jelek..........................................163
  1.11. Nyilak..............................................................164
  1.12. Nagyoperátorok......................................................164
        1.12.1. A szummához hasonló nagyoperátorok..........................164
        1.12.2. Az integráljelek............................................165
  1.13. Operátornevek.......................................................165
        1.13.1. Definiált operátornevek.....................................165
        1.13.2. új operátornevek írása, definiálása.........................166
2.  Uj karakterek...........................................................167
  2.1.  Görög betûk.........................................................167
  2.2.  Héber betûk.........................................................168
  2.3.  Duplaszárú betûk....................................................168
  2.4.  Különféle jelek.....................................................168
  2.5.  Binér operátorok (mûveleti jelek)...................................169
  2.6.  Relációs jelek......................................................169
  2.7.  Negált relációs jelek...............................................170
  2.8.  Nyilak..............................................................171
  2.9.  Negált nyilak.......................................................171

3.  Cirill betûk............................................................172

4.  Mintaoldal..............................................................176

3.  Az emTeX programrendszer................................................181

Bevezetô....................................................................183

I. Installálás..............................................................184

1. Fájlkiterjesztések.......................................................186

2. Az emTeX elsô használata.................................................187

3. Az eszközmeghajtók beállítása............................................188


II.  Fordítás...............................................................189

1. A tex.exe használata.....................................................189


III. Megtekintés............................................................193

1. A dviscr.exe használata..................................................193
  1.1.  A program interaktív használata.....................................193
  1.2.  A program beállítása................................................195
        1.2.1.  Üzeneteket adó opciók.......................................196
        1.2.2.  Lapkezelô opciók............................................196
        1.2.3.  Tükörméretre vonatkozó opciók...............................197
        1.2.4.  Többoldalas nyomtatás.......................................198
        1.2.5.  Font opciók.................................................199
        1.2.6.  Nagyítás és felbontás.......................................199
        1.2.7.  Alkönyvtárakra és fontnevekre vonatkozó opciók..............200
        1.2.8.  Fonthelyettesítési fájl szerkezete..........................201
        1.2.9.  További opciók, konfigurációs állomány......................202
        1.2.10. Hibaérzékenység beállítása..................................203IV.  Nyomtatás..............................................................205

1. A dvihplj.exe használata.................................................205

2. A dvidot.exe program opciói..............................................206

3. A dvimsp.exe használata..................................................207

4. A pcltomsp.exe használata................................................208V.   Fontok.................................................................209

1. Az mfjob.exe használata..................................................209

2. Az .mfj fájl szerkezete..................................................210

3. Az mf.exe használata.....................................................212

4. A gftopk.exe használata..................................................214

5. A gftopxl.exe használata.................................................214

6. Egyéb konverziós programok...............................................214

7. A fontlib.exe használata.................................................214
  7.1.  Opciók leírása......................................................215
  7.2.  Mûveletek (operációk) leírása.......................................216VI.  Egyéb lehetôségek......................................................217

1. Egyszerûbb grafikus ábrák................................................217

2. Grafika beillesztése.....................................................218

3. Felhasználói üzenetek....................................................219


Index.......................................................................221